فهرست

ارولوژی

بخش ارولوژی

بخش ارولوژی بیمارستان شهید بهشتی در قسمت همکف بیمارستان واقع شده است . این بخش 18 تخت فعال دارد که شامل 2 اتاق 3 تخته، 1 اتاق 2 تخته، 1اتاق 4 تخته و 1 تاق 6 تخته می باشد و با همکاری پزشکان محترم ارولوژی و همکاران پرستاری به بیماران عزیز خدمات مفید ارائه می دهد.

این بخش پذیرای بیماران مختلف می باشد از جمله :

  • جراحی اندوسکوپی پروستات و جراحی های باز پروستات.
  • جراحی های سنگ های  ادراری بصورت  اندوسکوپ و جراحی های باز و سنگ شکن  درون اندامی  (Tul)
  • اعمال جراحی کانسرهای پروستات، مثانه، خلف صفاق، آدرنال، بیضه ها
  • اعمال جراحی واریکوسل، فتق، بیوپسی های بیضه و پروستات و اعمال جراحی لاپروسکوپی

 ارولوژیبیماران در این بخش بطور مستقیم از مطب یا درمانگاه پزشکان و یا از بخش اورژانس بستری می گردند.حدود 10 نیروی پرستاری در رده های مختلف تحت نظر سرپرستار آقای ملک شاه مسئولیت مراقبت و ارائه خدمات به بیماران بخش را به عهده دارند.

پزشکان بخش:

ü      آقای دکتر رمجی متخصص کلیه، رئیس بخش ارولوژی و استادیار

ü      آقای دکتر کسائیان متخصص کلیه، هیات علمی و استادیار

ü      آقای دکتر یوسف نیا فلو شیب پیوند، هیات علمی و استادیار

ü      آقای دکتر آقاجانی متخصص کلیه، رسمی و استادیار

ü      آقای دکتر اکبرزاده فلو شیب پیوند، هیات علمی و استادیار

ü      آقای دکتر شافی فلو شیب آندولاپاراسکوپی، هیات علمی و دانشیار

ü      آقای دکتر موعودی فلو شیب اروانکولوژی(کانسرها)، هیات علمی و استادیار

 رئیس بخش: آقای دکتر رمجی

  سرپرستار بخش: آقای ملک شاه