فهرست

ICU جراحی

Icu   جراحی

عملکرد بخش جراحی، ارائه خدمات درمانی به بیماران با وضعیت بحرانی و وخیم است که نیازمند پشتیبانی ویژه،  سطوح بالای مراقبت پرستاری، تجویز داروئی و درمانهای پیچیده حیاتی است. منظور از بیماران با وضعیت بحرانی و وخیم، افرادی هستند که تحت تعلیمات درمانی تهاجمی، عمل جراحی یا شرایط غیر تهاجمی خاص قرار گرفته اند و نیازمند مراقبت های ویژه هستند. کلیه خدمات این بخش توسط رده های مختلف کارکنان و تیم درمانی بیمارستان از هنگام پذیرش تا هنگام ترخیص ارائه می شود. این خدمات توسط گروههای مختلف پزشکی و پرستاری، بهداشت و کنترل عفونت، آموزشی، اداری و پشتیبانی انجام می گردد.این بخش دارای 12 تخت فعال می باشد که توانایی پذیرش بیماران ترومایی، جراحی، مسمومیت و ترومای اطفال را دارد. همچنین 2 تخت ایزوله نیز منظور شده که در مواردی مانند بیمارهای تنفسی، عفونی و... مورد استفاده قرار می گیرد.

 

گروه پزشکی:

مسئولیت معاینه، تشخیص و درمان بیماران به عهده پزشکان متخصص است که تحت نظر رئیس بخش انجام وظیفه می کنند .

گروه پرستاری:

این گروه مسئولیت مراقبت و ارائه خدمات به بیماران بهش را به عهده دارند و تحت نظر سرپرستار بخش سر کار خانم حسینی می باشند و هر عضو آن دارای وظایف مخصوص به خود است که  شرح وظایف آن توسط مدیریت کل پرستاری تعیین می گردد.

پزشک متخصص مقیم:

بصورت تمام وقت در بخش حضور دارند، در شیفت صبح حضور مداوم رئیس بخش و در شیفت های عصر و شب پزشکان متخصص بیهوشی بصورت کشیک مقیم انجام وظیفه می نمایند.

پزشکان متخصص بیهوشی شاغل در Icu  جراحی:

·        آقای دکتر علیجانپور مدیر گروه بیهوشی دانشگاه و رئیس بخش  Icu(17 سال سابقه کار-پزشک مقیم صبح بخش Icu)

·        آقای دکتر میر متخصص بیهوشی فلو شیب درد و عضو هیئت علمی(12 سال سابقه کار)

·        آقای دکتر علمی متخصص بیهوشی(10 سال سابقه کار)

·        آقای دکتر طاهری فلوشیب درد و عضو هیئت علمی( 6 سال سابقه کار)

·         آقای دکتر صحابی متخصص بیهوشی (3 سال سابقه کار)

·        آقای دکتر عبدی متخصص بیهوشی (4 سال سابقه کار)

·        آقای دکتر حمیدی متخصص بیهوشی پذیرفته شده در فلو شیب قلب(3 سال سابقه کار)

·        آقای دکتر سیفی فلوشیب Icu‌ و عضو هیئت علمی (6 سال سابقه کار)

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، نهال نارنج توسط دکتر ملک زاده معاون تحقیقات وفناوری وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین در بیمارستان آیت الله روحانی بابل کاشته شد.
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /112 /18
همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی مورخ 19/12/95 در بیمارستان آیت الله روحانی برگزار شد .
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /94 /18