فهرست

ارتوپد زنان

 
 
  

 ارتوپدی زنان

بخش ارتوپدی از بخشهای قدیمی بیمارستان شهید بهشتی است که شامل دو بخش ارتوپدی مردان و زنان می باشد و در طبقه دوم بیمارستان قرار دارد. بخش ارتوپدی زنان با 22 تخت فعال که شامل 12 اتاق شش تخته، 2 اتاق سه تخته و 2 اتاق ایزوله  و همچنین اتاق معاینه، دفتر گروه و اتاق تحقیقات می باشد. با همکاری گروهی از متخصصین ارتوپدی و همکاران پرستاری به بیماران محترم سرویس می دهند، این بخش در صورت نیاز بیماران مرد را نیز پذیرا می باشد. عمده بیماران این بخش را مصدومین تشکیل می دهند و بیماران از مطب درمانگاه یا از طریق اورژانس بیمارستان و یا بصورت مشاوره از سایر بخش ها بستری می گردند.

پزشکان:

  •  دکتر جان محمدی، دانشیار و رئیس بخش ارتوپدی( هیات علمی)
  •  دکتر گنجی ، استادیار (هیات علمی)
  •  دکتر بهرامی ، استادیار (هیات علمی)
  •  دکتر روحی ، استادیار (هیات علمی)

 

 نیروی انسانی:

  •  سرپرستار
  •  پرستار :10
  •  بهیار : 2
  •  منشی : 1
  •  خدمات: 4
مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

دکترموعودی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی

دکترموعودی متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی بابل ،در حال حاضر تستهای غربالگری برای سرطانهای شایع در کشور توسط پزشکان انجام می شود و به علت هزینه های بالای این برنامه و امکانات زیادی که نیاز دارد مراکز بهداشتی نمی توانند آن را انجام دهند.
۰۲ , اردیبهشت , ۱۳۹۶ /68 /18
دکتر مطلب نژاد ششمین سال غربالگری رایگان سرطان دهان را خدمتی شایسته از دانشکده دندانپزشکی بابل دانست

دکتر مطلب نژاد ششمین سال غربالگری رایگان سرطان دهان را خدمتی شایسته از دانشکده دندانپزشکی بابل دانست

دکتر مینا مطلب نژاد سرپرست تخصصی بخش دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی بابل در مصاحبه با روابط عمومی دانشکده اذعان داشت یکی از خدمات بسیار مهم در حوزه سلامت عمومی جامعه، سلامت دهان و دندان است.
۰۲ , اردیبهشت , ۱۳۹۶ /89 /18