فهرست

ارتوپدی مردان

 ارتوپدی زنان

بخش ارتوپدی از بخشهای قدیمی بیمارستان شهید بهشتی است که شامل دو بخش ارتوپدی مردان و زنان می باشد و در طبقه دوم بیمارستان قرار دارد. بخش ارتوپدی زنان با 22 تخت فعال که شامل 12 اتاق شش تخته، 2 اتاق سه تخته و 2 اتاق ایزوله  و همچنین اتاق معاینه، دفتر گروه و اتاق تحقیقات می باشد. با همکاری گروهی از متخصصین ارتوپدی و همکاران پرستاری به بیماران محترم سرویس می دهند، این بخش در صورت نیاز بیماران مرد را نیز پذیرا می باشد. عمده بیماران این بخش را مصدومین تشکیل می دهند و بیماران از مطب درمانگاه یا از طریق اورژانس بیمارستان و یا بصورت مشاوره از سایر بخش ها بستری می گردند.

پزشکان:

  •  دکتر جان محمدی، دانشیار و رئیس بخش ارتوپدی( هیات علمی)
  •  دکتر گنجی ، استادیار (هیات علمی)
  •  دکتر بهرامی ، استادیار (هیات علمی)
  •  دکتر روحی ، استادیار (هیات علمی)

 

 نیروی انسانی:

  •  سرپرستار
  •  پرستار :10
  •  بهیار : 2
  •  منشی : 1
  •  خدمات: 4
 
  

 

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، نهال نارنج توسط دکتر ملک زاده معاون تحقیقات وفناوری وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین در بیمارستان آیت الله روحانی بابل کاشته شد.
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /96 /18
همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی مورخ 19/12/95 در بیمارستان آیت الله روحانی برگزار شد .
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /83 /18