فهرست

برگزاري كلاس آموزشي با موضوع سرطان به مناسبت هفته سرطان جهت بيماران و همراهان بيماران

برگزاري كلاس آموزشي با موضوع سرطان به مناسبت هفته سرطان جهت بيماران و همراهان بيماران که در تاریخ 3 بهمن در این مرکز برگزار گردید