فهرست

تقدیر مدیریت محترم مرکز از جانبازان گرامی مرکز

تقدیر مدیریت محترم مرکز از جانبازان گرامی مرکز

بمناسبت ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز، مدیریت مرکز با اهداء لوح تقدیر و شاخه گل از جانبازان زحمتکش این مرکز تقدیر بعمل آوردند.