فهرست

روز جهانی هموفیلی۱۷آوریل مطابق با ۲۸ فروردین ماه در تقویم شمسی

 

هموفیلی نوعی بیماری ارثی است که در آن خون در محل بریده شده بند نمی‌آید و جز در موارد استثنایی، این بیماری فقط در افراد مذکر دیده می‌شود. همچنين شدت خونریزی در بيماران مبتلا به هموفیلی با توجه به ميزان اختلالات ژنتيكي متفاوت است. از ديگر ويژگي هاي بارز هموفيلي اين است كه اين بيماري از طريق مادر به فرزندان پسر منتقل مي شود و در ۸۵ درصد موارد، هموفيلي ناشی از کمبود فاکتور انعقاد خون شماره ۸ است كه از آن با نام هموفیلی A یا هموفیلی کلاسیک ياد مي شود. اين در حالي است كه در ۱۵ درصد دیگر بیماران هموفيلي، خونریزی بر اثر کمبود فاکتور انعقادی ۱۱ به وجود می‌آید. از نشانه هاي اولیه هموفیلی مي توان به خونریزی‌های طولانی پس از ايجاد خراش‌های کوچک در بدن اشاره كرد.