فهرست

توانمندی های گروه جراحی

توانمندی های گروه در زمینه های تشخیصی درمانی : -گوارش، ریوی، تراشه، قلب، عروق، مدیاستن، پلاستیک ترمیمی ، جراحی کودکان

اعمال جراحی و تشخیصی که در شمال کشور تنها در این دانشگاه انجام می گردد:

  • Tracheal resection & anastomosis
  • Mediastinoscopy
  • Thoracoscopic Thymectomy
  • Thoracoscopic Sympathectomy

 

اعمال جراحی مهم قابل اجرا توسط گروه:

- جراحی مری، جراحی معده، کولون و رکتوم، ریه، تراشه، مدیاستینوسکوپی، لاپاراسکوپی (Laparoscopy)، توراکوسکوپی (Thoracoscopy )، سمپاتکتومی (Sympathectomy جراحی عروق، جراحی قلب، کبد ، کیسه صفرا، کیسه صفرا ترمیمی ، جراحی کودکان