بارگزاری
فهرست
دکتر بابک معتقدی

دکتر بابک معتقدی فوق تخصص جراحی پلاستیک

با  4 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی  تهران

دکتر علی اصغر درزی

دکتر علی اصغر درزی متخصص جراحی

با 19سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر نوین نیک بخش

دکتر نوین نیک بخش فوق تخصص توراکس

با 16 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ابوالحسن علیجانپور

دکتر ابوالحسن علیجانپور متخصص جراحی

با 10 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر عبدالرحیم قلی زاده پاشا

دکتر عبدالرحیم قلی زاده پاشا متخصص جراحی

با 22 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه اصفهان

دکتر علی زاهدیان

دکتر علی زاهدیان متخصص جراحی - فلوشیپ کولورکتال

با 6 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر نازیلا فرنوش

دکتر نازیلا فرنوش فوق تخصص جراحی پلاستیک

با 6 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر رامین نصرتی

دکتر رامین نصرتی فوق تخصص توراکس

با 10 سابقه کار ، فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی

دکتر بهاره محتشم الشریعه

دکتر بهاره محتشم الشریعه متخصص جراحی عمومی

با 29 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر مریم شامخی امیری

دکتر مریم شامخی امیری فوق تخصص عروق

با 10 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر امیر سرایی

دکتر امیر سرایی فوق جراحی پلاستیک

با 2 سال سابقه کار ، رتبه دوم بورد تخصصی جراحی عمومی و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران