بارگزاری
فهرست

توانمندی های گروه : انجام بیوبسی کلیه ، تعبیه کاتتر و انجام دیالیز صفاقی - تعبیه کاتتر و انجام دیالیز خونی - انجام پیوند کلیه و درمانهای مربوط به آن - درمان و کنترل انواع بیماریهای داخلی - دیابت - فشارخون- کم خونی ها - مشاوره های تایید عمل جراحی - تنگی نفس ها و کنترل قند خون - مشاوره های پزشکی قانونی و ترومایی - تشخیص و درمان مسمویتهای بالینی اعمال جراحی مهم قابل اجرا : بیوبسی کلیه - دیالیز - درمان مسمومیتها


دکتر فرشید اولیایی

دکتر فرشید اولیایی متخصص داخلی و فوق تخصص کلیه و رئیس بخش داخلی

با 23 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی

دکتر رقیه اکبری

دکتر رقیه اکبری متخصص داخلی و فوق تخصص کلیه

با 8 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه ایران

دکتر مرجان موعودی

دکتر مرجان موعودی متخصص داخلی و فوق تخصص غدد

دکتر الهام سلملیان

دکتر الهام سلملیان متخصص داخلی

دکتر علی اصغر منوچهری

دکتر علی اصغر منوچهری متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها

با 7 سال سابقه کار و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران
دکتر سحر توکلی

دکتر سحر توکلی متخصص داخلی

دکتر مریم رمضانپور

دکتر مریم رمضانپور متخصص داخلی