بارگزاری
فهرست

توانمندی های گروه در زمینه های تشخیصی درمانی: انجام رادیوگرافی های ساده و رنگی ، انجام انواع سونوگرافی های ساده و رنگی و اقدامات مداخله ای تحت هدایت سونوگرافی ، انجام انواع MRI با و بدون کنتراست اعمال جراحی مهم قابل اجرا توسط گروه : اقدامات مداخله ای نظیر انواع CNB-FNA , در فاز آبسه ها و Collection - در فاز صفراوی - در فاز نفروستومی و تزریق در آبسه ها و فیستولها


دکتر ناصر قائمیان

دکتر ناصر قائمیان متخصص رادیولوژی

با 21 سال سابقه و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دکتر مهرداد نباهتی

دکتر مهرداد نباهتی متخصص رادیولوژی

با 15 سال سابقه و فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر مصطفی  رعیتی

دکتر مصطفی رعیتی متخصص رادیولوژی

با 25 سال سابقه و فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران