فهرست

روز ملی فیزیوتراپی

بمناسبت روز ملی فیزیوتراپی ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر غلامی بهمراه مدیریت محترم جناب آقای حسن نتاج صبح روز پنجشنبه 02/05/1399 بهمراه هیئت همراه با در دست داشتن گل و شیرینی و لوح سپاس و قدردانی برای تمامی پرسنل زحمتکش فیزیوتراپی، از این واحد بازدید بعمل آوردند.

 

روابط عمومی بیمارستان شهید بهشتی بابل