فهرست

ایستگاه صلواتی به مناسبت چهل وپنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

جشن چهل وپنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیمارستان با حضور ریاست وهمکاران محترم در محوطه بیمارستان برگزار شد.