فهرست

با اهدای خون زندگی را به اشتراک بگذاریم

 

ضمن گرامیداشت روز ملی اهدای خون(9 مرداد1399) با حضور مدیریت محترم بیمارستان و رئیس اموراداری بهمراه مدیران واحدهای ذیربط رئیس حراست و رئیس خدمات و همراهی جمعی از پرسنل داوطلب و مشتاق بیمارستان برای سپاس و قدردانی و ارج نهادن به پرسنل زحمتکش سازمان انتقال خون شهرستان بابل، در آن مجموعه حاضر شده و نسبت به اهدای خون اقدام نمودند.