فهرست

خارج کردن جسم خارجی ازمجرای ادراری آقای 42 ساله

توضیحات دکتر محمدرضا آقاجانی میر جراح کلیه و مجاری ادرارى درباره خارج کردن جسم خارجی ازمجرای ادراری آقای 42ساله ایی که بدلیل عدم کنترل ادرار،اقدام به خود درمانی غیر منطقی نموده است.