فهرست

مشارکت ۴ میلیارد ریالی خانواده محترم زنده یاد «محمدرضا علیمردانی» در ساخـت ساختمان داروخانه شبانه‌روزی

از مشارکت ۴ میلیارد ریالی خانواده محترم زنده یاد «محمدرضا علیمردانی» از نیکوکاران بنیاد نیکوکاری سلامت شهرستان بابل در ساخـت ساختمان داروخانه شبانه‌روزی ‌بیمارستان شهید بهشتی بابل صمیمانه تقدیر می نمائیم